ภาวะหัวใจเต้นเร็ว เกิดจากสาเหตุใดและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรในร่างกายเรา

ภาวะหัวใจเต้นเร็ว คือภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจเกิน 150 ครั้งต่อนาทีแสดงว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วมาก มีโอกาสเกิดอัมพาตได้สูง เนื่องจากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในหัวใจจากการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหลุดลอยออกไปอุดหลอดเลือดสมอง เกิดภาวะหัวใจอ่อนกำลัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงขึ้น เมื่อพบร่วมกับโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน จะเห็นได้ว่าในระยะยาวเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วจะเป็นการยากที่จะรักษาให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามภาวะหัวใจเต้นเร็ว อาจจะไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจเสมอไป แต่อาจหมายถึงโรคอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ภาวะซีดหรือมีภาวะโรคเลือดอื่น ๆ หรือโรคไทรอยด์เป็นพิษ หากมีภาวะซีดที่ไม่รุนแรงและไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ แต่พบว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็ว ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาจออกกำลังกายสม่ำเสมอร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น และช่วยให้หัวใจเต้นช้าลง

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการภาวะอัตราหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความมุ่งมั่นตั้งใจมากจนเกินไป การออกกำลังกายโดยการหักโหมมากเกินไป  การพักผ่อนไม่เพียงพอ  การสูบบุหรี่ การดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หรือน้ำอัดลมที่มีสารคาเฟอีน การดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานยาหรือฉีดยาที่กระตุ้นหัวใจ

Shares: