4 สาเหตุที่ทำให้เกิด พุง

4 สาเหตุที่ทำให้เกิด พุง

  1. อารมณ์และจิตใจที่ไม่ปกติ เกิดจากระดับฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ เพราะปัจจัยแวดล้อมทางสังคมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ครอบครัวและอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียด กดดัน นำไปสู่การกินแหลกเพื่อดับอารมณ์เครียดนั้น จึงทำให้กลายเป็นโรคอ้วนพุงพลุ้ยตามมา
  2. การไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายน้อยเกินไป ทำให้ร่างกายขาดความสมดุลเมื่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เพราะไขมันไม่ได้ถูกกำจัดไป
  3. การรับประทานอาหารที่มากเกินพอดี ทานแล้วได้แต่นั่ง ๆ นอน ๆ โดยไม่ขยับเขยื้อนร่างกาย ก็จะเกิดการสะสมไขมันในร่างกาย ทำให้เป็นโรคอ้วนพุงยื่นได้
  4. ความไม่สมดุลกับความรู้สึกหิวและความอยากอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกอยากอาหารมากกว่าหิวตามมื้ออาหารเพื่อดำรงชีวิต จึงทำให้เกิดการกินมากกว่ากำหนด กินไม่รู้เวลา ปริมาณการบริโภคอาหารจึงเพิ่มขึ้น แทนที่จะเป็น 3 มื้ออาหารหลัก กลายเป็น 10 มื้ออาหารใน 1 วัน สุดท้ายพุงก็มาเยือนพร้อมโรคร้ายต่าง ๆ

หากเรากำจัด 4 สาเหตุนี้ออกไปได้ก็จะทำให้เราไม่เป็นโรคอ้วนพุงพลุ้ยได้ครับ

Shares: