เบาหวาน สาเหตุสำคัญต่อทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์

เมื่อคุณแม่กำลังตั้งครรภ์สิ่งที่คุณแม่จะกังวลมากคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของภาวะเสี่ยงที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์คุณแม่จึงต้องทำการฝากครรภ์เมื่อทราบว่ากำลังตั้งครรภ์เพื่อเฝ้าระวังภาวะความเสี่ยงต่างๆอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์โดยตรงในที่สุดยังส่งผลให้เด็กพิการและเสียชีวิตได้

ความสำคัญของภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่จึงจำเป็นต้องฝากครรภ์เพื่อเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว โดยแพทย์จะทำการตรวจคัดกรองเบาหวานตั้งแต่ฝากครรภ์ในครั้งแรก โดยการเจาะเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาล หลังจากนั้น 7 เดือน แพทย์จะทำการตรวจสอบความสามารถของร่างกายในการจัดการน้ำตาลว่าปกติหรือไม่ โดยในคนปกติหากไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคดังกล่าว เมื่อตั้งครรภ์มักแสดงอาการออกมา เนื่องจากในคนตั้งครรภ์จะมีการสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากรกขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ต้านอินซูลิน จึงทำให้คนที่ตั้งครรภ์มีน้ำตาลสูงมากกว่าคนปกติ ทั้งนี้เป็นกลไกของร่างกายที่ต้องการส่งน้ำตาลไปยังเด็กในครรภ์ เพื่อการเจริญเติบโต แต่ในคนที่มีแนวโน้มว่าจะป่วยเป็นโรคเบาหวาน หากตั้งครรภ์อาจเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรง

ผลกระทบจากภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เด็กในครรภ์เกิดภาวะหัวใจพิการได้ หรือถ้าหากทารกในครรภ์ได้รับน้ำตาลมากเกินไปอาจเกิดภาวะอ้วน ซึ่งส่งผลต่อตัวเด็กโดยตรงและตัวแม่เด็กขณะคลอด เด็กอาจเสียชีวิตได้จากภาวะอ้วน เนื่องจากร่างกายของทารกมีการผลิตสารอินซูลินมากเกินไป เพื่อมาจัดการกับน้ำตาล แต่เมื่อเด็กคลอดแล้วสายสะดือถูกตัดออก จะทำให้เด็กไม่ได้รับน้ำตาลแบบกระทันหัน ขณะที่อินซูลินยังคงค้างอยู่ในร่างกายจำนวนมาก จึงทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมีย รวมถึงเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ และเสียชีวิตได้ กรณีที่เด็กเกิดมาแล้วมีภาวะอ้วนด้วยน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม จะต้องมีการนำไปดูแลเป็นพิเศษ

การควบคุมระดับน้ำตาลในหญิงตั้งครรภ์กรณีที่พบความผิดปกติ

แพทย์จะให้ผู้เชี่ยวชาญโภชนากรมาให้ความรู้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ถึงเรื่องอาหารการกิน เพื่อควบคุมภาวะเบาหวานไม่ให้น้ำตาลสูงเกินไป เสร็จแล้วจะให้คุณแม่ติดตามและบันทึกผลระดับน้ำตาลก่อนอาหารและหลังอาหารตามช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าหากพบว่าระดับน้ำตาลเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แพทย์จะทำการฉีดอินซูลินและปรับการใช้ยา เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวทารกในครรภ์ แต่ถ้าหากสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ก็จะใช้วิธีควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว

อาหารสำหรับผู้มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

หากคุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานอยู่แล้ว มีแผนที่จะตั้งครรภ์คุณแม่จึงจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีก่อนทำการตั้งครรภ์ เนื่องจากภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และภาวะเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ก็เป็นอันตรายกับคุณแม่และมีความอันตรายสูงกว่า เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจพิการในตัวทารกเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถรับประทานอาหารทั่วไปได้แต่ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปหวัดดีเลี่ยงของทอดของมันและเน้นรับประทานผักผลไม้เป็นสำคัญ

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ คนที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวาน คนที่มีประวัติคลอดเด็กน้ำหนักมาก คนที่มีประวัติคลอดเด็กแล้วเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและคุณแม่ที่มีน้ำหนักเกินมากกว่าเกณฑ์

อ้างอิง
https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/diabetes-2
https://www.dmthai.org/index.php/knowledge/for-normal-person

Shares: