การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โดยนำข้อมูลมาคำนวณเป็นคะแนน (risk score) สามารถใช้ทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต

การตรวจคัดกรอง (screening test) นั้นมีประโยชน์ในการค้นหาผู้ซึ่งไม่มีอาการ เพื่อการวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยมุ่งหมายป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานในระยะยาวอย่างไรก็ดี การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรทั่วไปทุกๆ คนนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่คุ้มค่าการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานก่อนที่จะทำการตรวจคัดกรองนั้น ทำให้เราสามารถคัดเลือก เฉพาะผู้ป่วยที่มีโอกาสตรวจพบว่าเป็นเบาหวานได้สูง (high risk screening strategy) เพื่อมารับการตรวจ คัดกรอง ทั้งนี้เพื่อความประหยัดและคุ้มค่า

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ออนไลน์ สามารถเข้าไปประเมินได้ที่เว็บไซต์
www.อยากให้คนไทยไม่เป็นเบาหวาน.com และเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th สามารถเลือกเข้าไปประเมินได้เลย

Shares: