วัณโรคคืออะไร เตือนภัย ! ฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดโรคทางสมองจริงหรือ ?

วัณโรคคือโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศได้ เมื่อเกิดการสัมผัสกับสารนิเวศที่ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อวัณโรค โดยเฉพาะการหายใจละอองเชื้อที่ปลิวไปในอากาศ เมื่อเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ปอดและเริ่มเจริญเติบโต หากภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ ซึ่งอาจเกิดจากภูมิต้านทานที่บกพร่องหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โรควัณโรคอาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่แสดงอาการใด ๆ ในระยะแฝง แต่สามารถก่อให้เกิดโรคแบบกำเริบได้ จึงจำเป็นต้องระวังและรู้สึกตัวกับอาการที่อาจเกิดขึ้นได้

“จึงอยากให้ทุกคนเฝ้าระวัง ฝุ่น PM 2.5 เป็นอย่างมาก หรือหากพบว่ามีอาการผิดปกติแนะนำให้รีบมาพบแพทย์ทันที”

Shares: