Grill Vectors by Vecteezy

การป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยอาหาร การรับประทานอาหารหรือการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้ นอกจากพันธุกรรม และมักเกิดร่วมกับคนอ้วน คนสูงอายุ หรือเป็นโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน โรคตับ

รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพราะอาหารที่เกินความต้องการของร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในอวัยวะต่างๆ ของเลือด

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น เนื้อสัตว์ที่มีหนังหรือมันมาก เครื่องในสัตว์ ปริมาณโคเลสเตอรอลจากอาหารไม่ควรเกิน 300 มิลลิกรัม/ วัน

ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยปรุงอาหารด้วยวิธีการต้ม ตุ๋น ปิ้ง ย่าง ผัดน้ำมันน้อย งดอาหารที่ทอดอมน้ำมัน อาหารปรุงด้วยกะทิ ใช้น้ำมันพืชประเภทน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด หรือน้ำมันรำข้าว

ลดการบริโภคขนมหวานต่างๆ น้ำหวาน น้ำอัดลม

รับประทานผักมากๆ และผลไม้ที่ไม่หวานจัด เพื่อให้ไดในอาหารในการช่วยดูดซึมไขมันแล้วขับออกทางอุจจาระ

งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Shares: