ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับประชาชน เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

อาการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

  • มีไข้สูง
  • ไอมีเสมหะ
  • เจ็บคอ
  • มีน้ำมูก
  • หอบเหนื่อยง่าย

หลักการพื้นฐานในการลดความเสี่ยงทั่วไปของการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมถึงเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้แก่

  1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
  2. ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ป่วย
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าโดยไม่มีการป้องกัน
  4. ผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงควรมีมารยาทในการไอ (รักษาระยะห่างเมื่อไอ เมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูหรือผ้าแบบใช้แล้วทิ้งและล้างมือ)
  5. สำหรับสถานพยาบาลให้ยกระดับมาตรฐานของข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ https://www.who.int/

Shares: