สิ่งที่ควรทำเมื่ออยู่ในช่วงเวลาของการกักบริเวณ สังเกตอาการโควิด-19 14 วัน ให้เราปฏิบัติตัวดังนี้เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง

การดูแลตนเองและที่อยู่อาศัย

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 2. อยู่แต่ในห้อง หรือจำกัดบริเวณตนเองฅ
 3. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 4. แยกของใช้ส่วนตัว (ช้อนส้อม, แก้ว, จานชาม, หมอน, ผ้าเช็ดตัว และอื่นๆ)
 5. จำกัดคนเข้าเยี่ยม
 6. รักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นเสมอ
 7. พักผ่อนให้เพียงพอ

การรับประทานอาหาร

 1. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
 2. ให้ล้างจานชามด้วยน้ำยาล้างจาน ก่อนใช้งานเสมอ
 3. รับประทานอาหารปรุงสุก

กรณีไอ จาม หรือเข้าห้องน้ำ

 1. ไอหรือจามใส่กระดาษทิชช
 2. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลทันทีหลังทิ้งทิชชู
 3. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง

ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน

 1. งดใช้รถสาธารณะ
 2. ไม่ไปในสถานที่แออัด
 3. ยืนห่างผู้คนอย่างน้อย 1 เมตร

หมายเหตุ : หากพบอาการไข้สูง ไอ จาม หายใจลำบาก ให้ติดต่อแพทย์ หรือสายด่วน 1422 พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางทันที

Shares: