ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) VS โควิด-19 (COVID-19)

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นตระกูลของไวรัส รวมไวรัส ซาร์ส และ เมอร์ส และไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจ โควิด-19 (COVID-19) โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ปัจจุบันได้ประกาศออกมาแล้วว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “COVID-19” (โควิด-ไนน์ทีน) (โควิด-19)

CO มาจาก Corona (โคโรนา)  
VI มาจาก Virus (ไวรัส)
D มาจาก Disease (ดีซีส หรือ โรค)  
ส่วนตัวเลข 19 คือ ปีที่ WHO ได้รับแจ้งจากรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับไวรัสดังกล่าว

การเรียกชื่อที่ถูกต้อง คือ โรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ โรคโควิด-19

ชื่อดังกล่าวถูกตั้งตามหลักการของ WHO คือ มีความเกี่ยวข้องกับโรคโดยตรง ไม่อ้างอิงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ บุคคล หรือ สัตว์ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรค เพื่อป้องกันการสร้างความสับสน และความหวาดกลัวต่อกลุ่มคนหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง

Shares: