การเตรียมตัวออกกำลังกาย

การเตรียมตัวออกกำลังกาย ไม่ว่าเราจะอายุเท่าใด และไม่ได้ออกกำลังกายนานแค่ไหน การออกกำลังกายที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่การออกกำลังกายจะให้ได้ผลดีนั้น ต้องค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ต้องใช้เวลาการออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ

  1. ความยืดหยุ่น
  2. ความแข็งแรง
  3. ความทนทาน

โดยจะเรียงเป็นลำดับเบาไปหาหนักและให้เราโปรดจำไว้ว่าหากเรายังไม่เคยออกกำลังกายเราต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


การออกกำลังกายที่ดีต้องประกอบไปด้วย

การอบอุ่นร่างกาย

ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งต้องอบอุ่นร่างกายเสมอหรืออาจจะใช้วิธีการเดินอากาศไม่ร้อนหรือหนาวมากเกินไปเราอาจจะเดินบริเวณสวนสาธารณะหรือสนามหรือใช้วิธีการปั่นจักรยานเป็นต้น

ปกติเราจะใช้เวลาในการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาทีการอบอุ่นร่างกายจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทุกๆส่วนของร่างกายได้มากขึ้นหัวใจและหลอดเลือดมีการเตรียมพร้อมมีการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

ข้อแนะนำในการอบอุ่นร่างกาย

  1. การอบอุ่นร่างกายเป็นการเพิ่มการเต้นของหัวใจเพิ่มอุ่นภูมิของร่างกาย และเพิ่มการหายใจอย่างช้าๆ 
  2. การอบอุ่นที่ได้ผลดีต้องมีการเคลื่อนไหวของข้อ โดยเฉพาะข้อที่ใช้ในการออกกำลัง เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า สะโพก หลัง ไหล่
  3. ยืดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกำลังกาย

การยืดกล้ามเนื้อการยืดหยุ่น

การยืดกล้ามเนื้อและการยืดหยุ่นเป็นการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่อยู่ภายในร่างกายเพื่อปกป้องการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก่อนออกกำลังกายเราจะต้องทำการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเสมอ

ข้อแนะนำในการยืดกล้ามเนื้อ

  1. การยืดกล้ามเนื้อควรจะทำหลังจากการอบอุ่นร่างกายแล้ว
  2. การยืดกล้ามเนื้อควรยืดเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้เท่านั้น และไม่ควรมากเกินไปเพราะจะทำให้หัวใจเต้นลดลง
  3. ควรจะเลือกท่ายืนเป็นหลักเพราะจะทำได้เร็ว
Shares: