อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian) คือ อาหารจำพวกผักและผลไม้ซึ่งทำให้ได้รับกากใยอาหาร อาหารมังสวิรัตินั้นจะไม่มีเนื้อสัตว์เลย อาหารที่ผู้ถือมังสวิรัตินิยมรับประทานกัน ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้ หรือเมล็ด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น อาหารมังสวิรัตินั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. มังสวิรัติประเภทเคร่งครัด (Pure vegetarian) เป็นมังสวิรัติที่กินอาหารจำพวกพืชผักผลไม้เพียงอย่างเดียว ไม่มีอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือ ผลิตภัณฑ์จากไข่และนม เป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นๆ เลย

2. มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนม (Lacto vegetarian) เป็นมังสวิรัติที่จะมีนมและผลิตภัณฑ์ของนมนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ แต่ไม่มีเนื้อสัตว์และไข่เป็นส่วนประกอบของอาหาร

3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและกินไข่ (Lacto-ovo vegetarian) อาหารมังสวิรัติประเภทนี้มีไข่ นม และผลิตภัณฑ์ของนมนอกเหนือจากอาหารจากพืช แต่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย

            คนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ สามารถได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน จากอาหาร จำพวกถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่ว เหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วลิสง เป็นต้น ส่วนใหญ่พบว่า ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบผู้ ที่เป็นมังสวิรัติเคร่งครัดมีภาวะพร่องของ วิตามินบี 12 และแร่ธาตุเหล็ก โดย เฉพาะที่เป็นมังสวิรัติเคร่งครัดเป็น เวลานาน ๆ และการมีผลต่อการ เจริญเติบโตของเด็ก

Shares: