แนวทางการออกกำลังกาย และการทำงานให้ร่างกายแข็งแรงและเผาผลาญไขมัน

การออกกำลังกายทำให้เราร่างกายแข็งแรงและเผาผลาญไขมันการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นสิ่งจำเป็น การออกกำลังกายเราต้องทำควบคู่กันกับการควบคุมอาหารเพื่อช่วยลดระดับไขมันเลว LDL และกระตุ้นระดับไขมันดี HDL 

การออกกำลังกาย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

  1. ระดับระดับเบา
    เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากเช่นการนั่ง หรือการยืน
  2. ระดับปานกลาง
    เป็นการเคลื่อนไหวออกแรงระดับปานกลางที่มีความหนักและความในระดับเดียวกันกับการเดินเร็วขี่จักรยานเต้นทำงานบ้านและการเดิน
  3. ระดับหนัก
    เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่องโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมีระดับการเต้นของหัวใจมากกว่าร้อยละ 70 ของอัตราการเต้นชีพจรสูงสุด เช่น การวิ่ง การเล่นฟุตบอล การเล่นบาสเกตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล การขุดดิน การทำงานก่อสร้าง การทำงานเกษตร เป็นต้น

ตัวอย่างการออกกำลังกายปานกลาง ที่ใช้พลังงาน 150 แคลอรี่ ต่อครั้ง
ล้างรถ 40-60 นาที
เช็ดบ้าน ถูบ้าน 45-60 นาที
ทำเกษตรปลูกผัก 45 ถึง 60 นาที
เดินขึ้นบันได 15 15 นาที
ปั่นจักรยาน 30 ถึง 40 นาที

ถ้าเราได้ทำกิจกรรมทางกายระดับหนักและปานกลางก็จะมีสุขภาพดีนั่นเอง

Shares: