เว็บไซต์ covid19.ddc.moph.go.th เว็บไซต์รายงานสถานการณ์โควิด-19 อย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุข ไว้ใจได้ในเรื่องความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูล มีข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อชัดเจน แสดงแผนที่ประเทศไทยและพิกัดที่ควรระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงให้ลองทำ หากกำลังสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

Shares: