ทําไมคนไทยถึงเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นสาเหตุมาจากการเร่งรีบในการทำงานจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของประเทศไทย ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยและคนทั่วโลกเปลี่ยนไป ประชาชนมีการแข่งขันมากมาย ทั้งการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว และการที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ การขาดความรู้เรื่องของการบริโภคอาหารจานด่วน อาหารประเภทไขมัน แป้ง น้ำตาล โดยไม่คำนึงถึงคุณทางโภชนาการ มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ไม่ออกออกกำลังกาย เครียด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ฯลฯ และโดยเฉพาะภาวะอ้วนหรือโรคอ้วน ซึ่งก่อให้เกิดโรคอ้วนเป็นต้นเหตุของโรคต่าง ๆ ข้างต้น            

จากที่ได้กล่าวมา เราควรหันมาใส่ใจในสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่าง ควรดูแลสุขภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการรับประทานอาหารมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามโภชนาการ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่การที่บุคคลไร้พุง ไร้โรค มีสุขภาพแข็งแรง พลานัยสมบูรณ์ สวย สดใส ไร้พุง ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Shares: