การลดน้ำหนัก หรือ การควบคุมน้ำหนักของร่างกายของเรานั้นจะต้องมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก การควบคุมไม่ให้จิตใจให้แน่วแน่ พยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะปฏิบัติการลดน้ำหนักของตนเองให้ได้และให้เกิดผลดีต่อร่างกายตามมา วันนี้ Good health data ขอแนะนำ 10 วิธีในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

      1.  การลดน้ำหนักของร่างกายวิธีที่ดีที่สุดคือ การควบคุมอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย

      2.   การควบคุมอาหารให้จำกัดคาร์โบไฮเดรต และไขมันเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันต้องมีความสมดุลกัน หรือพลังงานที่ใช้ไปจะต้องมากกว่า

      3.   การออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักของร่างกาย และลดเปอร์เซ็นต์ไขมันของ   ร่างกายจะต้องออกกำลังกายเพื่อให้สูญเสียพลังงาน ประมาณ 300 – 500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน แต่ไม่เกิน   1,000 – 2,000   กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์ โดยที่ออกกำลังกายประมาณ   300กิโลแคลอรี่ต่อวัน (3วันต่อสัปดาห์) หรือ 200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน (4 วันต่อสัปดาห์)

      4.   จำนวนไขมัน 1 ปอนด์ จะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น 3,500 กิโลแคลอรี่ และจำนวน    ไขมัน 1 กิโลกรัมจะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น 7,700 กิโลแคลอรี่ เพื่อที่จะกำจัดไขมันเหล่านี้ออกจากร่างกาย

      5.  การลดน้ำหนักจะต้องลดไม่เกิน 1 – 1.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ถ้าลดเร็วเกินไปจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลง

      6.   การลดน้ำหนักจนกระทั่งน้ำหนักของร่างกายมาถึงช่วงที่เหมาะสมแล้วแต่ยังต้องการจะลดน้ำหนักลงไปอีกตามความต้องการไม่ควรลดเกิน 1 ปอนด์ (0.45 กิโลกรัม) ต่อสัปดาห์

      7.  การออกกำลังกายจะต้องเป็นกิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิค โดยกำหนดความหนักของงานระดับปานกลาง ประมาณ 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด และใช้ระยะเวลานานประมาณ 30 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมงจึงจะเกิดผลดีต่อร่างกาย

      8.   ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ไม่กินของจุกจิก ดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหาร 1 – 2 แก้ว เคี้ยวอาหารช้า ๆ ให้ละเอียด ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น

      9.   ให้รางวัลกับตนเองในแต่ละสัปดาห์เมื่อสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้

      10. ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

เอกสารและแหล่งอ้างอิง : ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต

Shares: