เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา Good Health Data

About Good Health Data (เกี่ยวกับเรา)

กู๊ดเฮ็ลธดาต้า (อังกฤษ:Good Health Data) คือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย การลดไขมัน ลดน้ำหนัก โรคภัยไข้เจ็บ ความรู้เรื่องอาหารและยา สมุนไพรไทย และการปฏิบัติตนที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ Good Health Data คือการให้ข้อมูลด้านสุขภาพในแต่ละเรื่องอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งอ้างอิงและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เพื่อเป็นข้อมูลมากเพียงพอในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจในการรับการรักษาพยาบาล หรือรักษาตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บเราหวังว่าจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เว็บไซต์ Good Health Data ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการช่วยให้คนไทยมีข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข ความสำเร็จในชีวิต

เราหวังว่า เว็บไซต์ Good Health Data จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี ทีมของเราประกอบไปด้วยนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์เชื่อถือได้ที่จะมอบข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับคุณ มีสุขภาพที่ดี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เราหวังว่า เว็บไซต์ Good Health Data จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี