นโยบายความเป็นส่วนตัว

การอัพโหลดไฟล์ต่างๆ การเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียต่อเว็บไซต์อื่น และบุคคลที่สามการกระทำที่ก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น ภายในเว็บไซต์ good heath data เราจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่มีตามสภาพปัจจุบันเท่านั้น ทางเว็บไซต์จึงไม่รับประกันใด ๆ ในทางกฎหมาย รวมไปถึงยังไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะสมบูรณ์ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เรานำมาใช้อ้างอิง อาจมีข้อผิดพลาดได้ ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เพราะในความเป็นจริง ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพในบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์ good heath data อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจมีผลงานการวิจัยใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในภายหลังได้ จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน

ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการได้อ้างข้อปฏิบัติต่างๆตามในเว็บไซต์ หากพบปัญหาดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ที่ ติดต่อเรา

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เราหวังว่า เว็บไซต์ Good Health Data จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี