กินของทอดมากเกินไปเป็นโรคตับจริงหรือ ?

ตับเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย หน้าที่หลักของตับคือการกรองเลือดที่มาจากทางเดินอาหารก่อนส่งผ่านไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ตับยังช่วยล้างพิษสารเคมีและดูดซึมยา  รวมถึงสร้างเกลือน้ำดี (bile salt) และน้ำดีเพื่อทำหน้าที่ละลายไขมัน  ช่วยสร้างโปรตีน วิตามิน   และสร้างสารที่ทำให้เลือดแข็งตัว

ตับ คือ อวัยวะซึ่งทำหน้าที่หลั่งน้ำดีออกมากช่วยให้ไขมันแตกตัว คนที่กินอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันมาก ๆ เช่น ของทอด มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับได้ง่าย เมื่อกินของทอดที่มีน้ำมันมากก็จะทำให้ตับทำงานหนัก นอกจากนี้ตับยังทำงานในช่วงกลางวันเป็นหลัก เช่นเดียวกับกระเพาะอาหาร ดังนั้นการกินอาหารตอนดึกจึงเท่ากับบังคับให้ตับทำงานเกินเวลา นานเข้าสุขภาพตับก็จะแย่ลง ทำให้เกิดโรคนิ่วและถุงน้ำดีอักเสบได้

ตับเป็นอวัยวะที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ หากเกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อย  แต่หากปล่อยให้ตับต้องเผชิญกับพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพตับอยู่ทุกวัน อาจเกิดอันตรายต่อตับ จนกระทั่งส่งผลให้เกิดตับแข็ง เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในที่สุด

Shares: