การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำมาใช้ใน “การผ่าตัดกระดูกสันหลัง” มีบทบาทในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังคนไข้เข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งยังทำให้กระบวนการผ่าตัดกระดูกสันหลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

บทความให้ความรู้ในครั้งนี้ นพ.เทวเจษฎา ภาเรือง แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลังและกระดูกคอ โรงพยาบาลนวเวช พร้อมมาอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MISS) ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัย และสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้พัฒนาขึ้นมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษา ทั้งขนาดแผล ความเจ็บ ความปลอดภัย และระยะเวลาพักฟื้น เรียกว่า “เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก” หรือ Minimally Invasive Spine Surgery (MISS)

MISS คือ การผ่าตัดรักษาอาการปวดหลัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และผู้ที่โพรงประสาทสันหลังตีบแคบ หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจากความเสื่อมตามอายุ โดยแพทย์จะใช้เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็กมาช่วยในการผ่าตัด

โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก อาจจะใช้กล้อง Endoscope หรือกล้อง Microscope เเละ Tubular ร่วมกับอุปกรณ์ Microsurgery มาช่วยในการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดได้มากกว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเทคนิคเดิม ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ลดการบาดเจ็บ เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว ในปัจจุบันการผ่าตัดแบบแผลเล็กเป็นวิธีที่แพร่หลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มศัลยแพทย์ระบบประสาท และศัลยแพทย์กระดูกทั่วโลก 

เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ในหลายด้านดังต่อไปนี้

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแผลเล็กการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเทคนิคเดิม
1. แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก 1-2 เซนติเมตร2. เสียเลือดน้อย3. ปวดแผลผ่าตัดน้อยกว่า4. ลดการบาดเจ็บ ลดการฟกช้ำของกล้ามเนื้อบริเวณโดยรอบแผลผ่าตัด5. ฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านได้ใน 2 – 3 วัน หลังผ่าตัด6. ลดโอกาสแผลติดเชื้อ1. แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่2. เสียเลือดมาก3. ปวดแผลมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่4. กล้ามเนื้อและอวัยวะใกล้เคียงฟกช้ำ ได้รับการบาดเจ็บจากการผ่าตัด5. พักฟื้นนาน นอนโรงพยาบาลหลายวัน6. แผลมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

โดยเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแผลเล็ก จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว และลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังผ่าตัด อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อย และมีความพึงพอใจในการรักษาโดยวิธีนี้อย่างมาก

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ปัจจุบันมี 2 วิธี ดังนี้

1. Endoscopic Discectomy คือ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่พัฒนาการผ่าตัดอีกขั้น โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็ก 0.8 เซนติเมตร เพียงแผลเดียว (Single Portal) จากทางด้านข้างหรือด้านหลัง โดยมีระบบน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และมีการใช้เครื่องช่วยจี้หยุดเลือดขณะที่แพทย์ทำการผ่าตัด เพื่อให้แพทย์มองเห็นภาพชัดเจนผ่านจอมอนิเตอร์ ด้วยชุดเครื่องมือการผ่าตัดแบบเฉพาะ ที่เห็นภาพชัดเจนทั้งแสง และการขยายภาพ (Excellent Magnification and Vision)

ใครที่เหมาะกับการผ่าตัดด้วยวิธี Endoscopic Discectomy

– ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

– ผู้ป่วยโรคโพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาท จากภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง ข้อต่อ และหมอนรองกระดูก

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธี Endoscopic Discectomy

– ผ่าตัดภายใต้การมองเห็นที่ชัดเจนทั้งแสงและการขยายภาพ

– ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูก

– แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ลดเวลาในการนอนโรงพยาบาล

– ลดการเกิดแผลเป็นในโพรงกระดูกสันหลัง ไม่มีพังผืดรัดเส้นประสาท

2. Microscope Discectomy คือ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Microscope หรือ กล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้เป็นการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งตัวกล้องจะอยู่นอกตัวของผู้ป่วย แต่จะทำหน้าที่ช่วยขยายภาพในบริเวณที่เราจะทำการผ่าตัดให้ใหญ่ขึ้น โดยการผ่าตัดวิธีนี้ยังคงเป็นการผ่าตัดแบบเปิด แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงเพียง 3 เซนติเมตร แต่ยังคงมีการตัดเลาะกล้ามเนื้อ และกระดูกออกบางส่วน เพื่อให้เห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดชัดเจนขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้คิดค้นเพื่อที่จะทำให้ลดขนาดของแผลผ่าตัดลงไปได้อีก

ที่มา โรงพยาบาลนวเวช www.navavej.com 

Shares: