ปวดหัว เวียนหัว เวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุนให้ปฏิบัติ ดังนี้

หากมีอาการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • หากอาการเกิดขึ้นขณะที่กำลังเดิน ให้หยุดเดินทันที แล้วหาที่นั่งพัก
  • หากอาการเกิดอาการขณะที่กำลังขับรถอยู่ ให้จอดรถข้างทางแล้วเปิดไฟฉุกเฉินทันที
  • หลีกเลี่ยงเสียงดัง และปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะ เช่น นอนน้อย เครียด วิตกกังวล เป็นต้น
  • ไม่ควรหมุนศีรษะ หรือหันหน้าเร็วเกินไป หรือก้ม เงย คอมากๆ และเป็นเวลานานๆ
  • หากอาการเป็นมากให้นอนราบกับพื้นโดยไม่เคลื่อนไหว จ้องวัตถุนิ่งๆ จนอาการดีขึ้นจึงค่อยๆ ลุก
  • หากรู้สึกง่วงนอน ควรนอนหลับพักผ่อนเพื่อให้อาการดีขึ้น
  • งด หรือ ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ำอัดลม เป็นต้น 
  • หากอาการยังไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อทำการรักษา

Shares: