โรคกระดูกพรุน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. โรคกระดูกพรุนแบบปฐมภูมิ (Primary osteoporosis)

  • หญิงวัยหมดประจำเดือน (Post-menopausal osteoporosis)
  • คนสูงอายุ (Senile osteoporosis)
  • ในอัตราส่วน หญิง:ชาย = 2:1

2.โรคกระดูกพรุนแบบทุติยภูมิ (Secondary osteoporosis) เป็นภาวะกระดูกพรุนที่พบในคนที่รับผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อกระดูก

  • รับประทานยาบางชนิด
  • ขาดสารอาหารแคลเซียม
  • สูบบุหรี่จัด ดื่มสุราหนัก
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • โรคบางชนิด

อ้างอิง http://mis.nkp-hospital.go.th/

Shares: