โรคกล้ามเนื้ออักเสบ Myositis

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง คือ

 1. การที่เรานั่งในท่านั่งทำงานที่ไม่เหมาะสม หลังงอ ก้มนานๆ
 2. การทำงานในลักษณะงานที่ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวต่อเนื่องนานๆ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ การก้มดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือนานๆ
 3. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่เดิมซ้ำๆ การแบกหาม การยกของหนัก
 4. การทำงานที่มีการใช้กล้ามเนื้อท่าเดียวกันซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง
 5. การทำงานของกล้ามเนื้อมากเกินไป ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ
 6. การขาดดูแลและการบริหารกล้ามเนื้อ

อาการปวดกล้ามเนื้อที่แสดงออกของโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง คือ

 1. มีอาการปวดร้าวลึกๆ ของกล้ามเนื้อ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยมีอาการปวดตลอดเวลา หรือปวดเฉพาะเวลาขยับตัวหรือตอนทำงาน
 2. มีอาการปวดเมื่อยล้า จนไปถึงปวดจนทรมานจนไม่สามารถขยับเขยื้อนกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้
 3. มีอาการชา ของกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวด
 4. มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง ทำให้นอนไม่หลับ
 5. มีอาการผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย เช่นไหล่สูงต่ำไม่เท่ากัน หลังงอ คอตก ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เดินกระเพก

         การรักษาด้วย การทานยา ทายา การนวด หรือการใช้ความร้อน ความเย็น และพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาต่อไป

         ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออักเสบต้องดูแลและบริหารกล้ามเนื้อของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ การพบแพทย์เพื่อตรวจสภาพกล้ามเนื้อ ปีละครั้ง ก็จะทำให้ห่างไกลจากโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 

อ้างอิง : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ DOCTOR CARE

Shares: