Image by Thomas Gerlach from Pixabay

10 ข้อปฏิบัติ เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน ป้องกันโควิด-19

  1. กินของที่ปรุงสุกใหม่ รับประทานผักผลไม้สดต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาด ล้างมือก่อนรับประทาน
  2. ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานนอกบ้าน
  3. ล้างมือทุกครั้งหลังจากจับเมนูอาหาร ล้างมือด้วยเจลหรือสบู่ทุกครั้ง
  4. ล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้มือจับทัพพีตักอาหาร เพราะว่าทัพพีเป็นสิ่งที่คนที่มาทานบุฟเฟต์จับบ่อยทึีสุด
  5. ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหาร ควรใช้ช้อนส้อม
  6. ไม่ใช้แก้วน้ำแก้วเดียวกัน หรือดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกัน ควรใช้หลอดดูดที่ห่อด้วยกระดาษ
  7. เลือกนั่งรับประทานอาหารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกห่างจากโต๊ะข้าง 1 เมตร ขึ้นไป
  8. เมื่อเข้าห้องน้ำให้ทำความสะอาดที่นั่ง (หรือเลี่ยงการใช้ห้องน้ำสาธารณะ) ปิดฝาชักโครก เมื่อกดชักโครก ป้องกันเชื้อไวรัสกระจาย
  9. เมื่อไอหรือจาม ให้ปิดปากด้วยกระดาษทิชชู่ หรือผ้าเช็ดหน้าที่สะอาด ใช้เสร็จแล้วทิ้งลงถังขยะ
  10. ทางที่ดีควรสั่งอาหารกลับไปกินที่บ้านหรือประกอบอาหารเองที่บ้าน
Shares: