คุณค่าของการออกกำลังกาย

                   ในปัจจุบันความรู้เรื่องของการออกกำลังกายที่กระทำอย่างถูกวิธีนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายช่องทางให้เราได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่ทำให้เราได้ปฏิบัติและทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเหมาะสม การออกกำลังกายที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลากหลายด้าน  ได้แก่  น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล การเลือกกิจกรรมสำหรับการออกกำลังกาย และปริมาณการฝึกของร่างกายของแต่ละคนนั้น เป้าหมายของการออกกำลังกายแตกต่างกันออกไป ตลอดจนความสนใจของผู้ที่จะออกกำลังกายด้วย  ข้อมูลหลายๆอย่างทำให้ส่งต่อการออกกำลังกาย เป็นอย่างมาก

Image by StockSnap from Pixabay

ถ้าหากเราได้ศึกษาและรู้จักการออกกำลังกายที่ดี และเหมาะสมแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์    ต่อตนเอง  ซึ่งพอสรุปได้  ดังนี้

  1. การออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีทั้งร่างกาย  และจิตใจ
  2. ทำให้มีสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ สูงขึ้น และความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน้อยลงมีความอดทนมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายในชีวิตประจำวันดีขึ้น
  3. ช่วยควบคุมน้ำหนักของร่างกาย  รูปร่าง และทรวดทรง
  4. ช่วยทำให้ระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายทำงานประสานสัมพันธ์กันดีขึ้น เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ เป็นต้น
  5. ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของอวัยวะ เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน  โรคข้อเสื่อมต่าง ๆ  เป็นต้น
  6. ทำให้ลดความเครียดทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี
  7. ช่วยฟื้นฟูสภาพของร่างกาย
  8. การออกกำลังกายพอเหมาะจะช่วยให้มีพลังทางเพศดีขึ้น
  9. เป็นการชะลอความแก่ หรือชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งจะช่วยยืดอายุให้ยืนยาวออกไป
  10. ประหยัดค่ารักษาพยาบาล
Shares: