รู้หรือไม่ ดื่มน้ำตอนไหนได้ประโยชน์ดีที่สุด

 ดื่มน้ำตอนตื่นนอนในตอนเช้า 1 แก้ว  เพราะในตอนเช้าเป็นช่วงที่เลือดมีลักษณะขาดน้ำ ทำให้เลือดมีความเข้มข้นสูง ดังนั้นควรดื่มน้ำเพื่อให้เลือดมีความเข้มข้นลดลง

 ดื่มน้ำตอนสาย ๆ 2 แก้ว (เวลาประมาณ 9 โมงถึง 10 โมงเช้า) เพราะตอนสาย ๆ เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้น เนื่องจากร่างกายของเราได้ทํางานไประยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงควรดื่มน้ำเพื่อชําระของเสียเหล่านั้นออกไป

 ดื่มน้ำตอนบ่าย ๆ 3 แก้ว (เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสอง)

 ดื่มน้ำตอนเย็น 3 แก้ว (เวลาประมาณ 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม)

 ดื่มน้ำตอนก่อนนอนอีก 1 แก้ว เพราะน้ำที่ดื่มจะไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลําไส้และกระเพาะอาหาร ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้เรานอนหลับสบายยิ่งขึ้น

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรามาดื่มน้ำกันเถอะ

Shares: