ไข่เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูงจึงเป็นที่นิยมรับประทานกันทุกครัวเรือน สำหรับข้อแนะนำในการรับประทานไข่ที่ถูกต้อง ให้ปลอดภัยจะต้องทำให้ใจกลางของไข่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส

ไข่ต้มนาน 8 นาที จะได้ไข่สุกขนาดใส่โจ๊กหรือไข่ลวก ซึ่งไข่ขาวจะสุกทั้งหมดแต่ไข่แดงจะสุกเพียงบางส่วน ไข่นี้จะมีอุณหภูมิในใจกลางประมาณ 58 องศาเซลเซียส

ไข่ต้มนาน 10 นาที จะได้ไข่แดงในลักษณะของยางมะตูม ไข่นี้จะมีอุณหภูมิในใจกลาง ประมาณ 62 องศาเซลเซียส

ไข่ต้มนาน 15 นาทีขึ้นไป จะได้ไข่สุกทั้งฟอง มีอุณหภูมิใจกลาง ประมาณ 80 – 90 องศาเซลเซียส จึงสามารถทำลายเชื้อไข้หวัดนกได้ ทำให้ปลอดภัยในการรับประทาน

ไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงนับเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพของประชาชนทั่วไป แต่ไข่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อมาจากไก่และเป็ดได้เช่นกัน ดังนั้นการรับประทานไข่แต่ละครั้งจึงต้องปรุงให้สุกทั้งใบ เนื่องจากความร้อนจะสามารถทำลายไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคจากไข่ได้ จึงช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

แหล่งอ้างอิง : www.rbru.ac.th

Shares: