ควรทำอย่างไรเมื่อสงสัยว่าตัวเองและครอบครัวติดโควิด-19

ถ้าหากเราเองหรือคนในครอบครัวมีอาการโรคโควิด-19 ให้กักตัวเองสังเกตอาการที่บ้าน 48 ชั่วโมง หากยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คุณหมอส่งผู้ป่วยไปตรวจตามกระบวนการรักษาที่สมควร ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติได้รับการรักษาฟรี หรือเสียค่าใช้จ่าย และยังควรแจ้งอาการให้นายจ้างและคนในครอบครัวทราบด้วย

หากคุณได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ให้รีบแจ้งนายจ้าง หยุดงาน และกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และไปพบหมอหากมีอาการผิดปกติที่โรงพยาบาล ถ้าหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการของตนเองให้โทรหาสายด่วนกรมควบคุมโรค เบอร์โทร 1422 เพื่อขอคำแนะนำ

ข้อมูลข่าสารมีมากมายเกี่ยวกับโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา หรือโควิด-19 แพร่หลายอยู่บนโลกออนไลน์ อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ หมั่นอัพเดทศึกษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเสมอจากแห่ง่าวที่เชื่อถือได้ เพื่อความถูกต้อง ต้องเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากองค์กรที่เป็นทางการเท่านั่น

อ้างอิง https://ejfoundation.org/

Shares: