สาเหตุของโรคเบาหวาน

1.  กรรมพันธุ์    ลูกหลานของผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนปกติทั่วไป

2.  ความอ้วน   คนอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากกว่า คนผอม 60 -80 %   ของเบาหวาน ในผู้ใหญ่เกิดในคนอ้วน   

3. อายุมากขึ้น   โรคเบาหวานในผู้ใหญ่มักเกิดเมื่ออายุเกิน 30 ปีขึ้นไป ยิ่งในคนอายุมากจะพบว่าเป็นเบาหวานมากขึ้น

4.  ความเครียดและขาดการออกกำลังกาย

5.  ยาบางชนิด   เช่น ยาจำพวกสเตียรอยด์  เช่น เพร็ดนิโซโลนซึ่งใช้ไปนานๆ อาจทำให้เกิดโรคเบาหวานได้

6. การตั้งครรภ์   ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หลายๆ ครั้ง มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ง่าย         

7.  พิษสุรา

 เบาหวาน  เป็นโรคเรื้อรัง  ต้องรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง การรักษาได้ถูกต้องและต่อเนื่อง อาจช่วยป้องกัน การเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยมีความสุขและมีชีวิตยืนยาวได้ใกล้เคียงกับคนปกติ ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องรู้จักควบคุมรักษาเบาหวานให้ดีตั้งแต่เมื่อรู้ว่าเริ่มเป็นเบาหวานและต่อเนื่องตลอดไป

Shares: