หลักปฏิบัติตัวที่สำคัญผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  1. อาหาร   

ต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาไม่สูบบุหรี่ งดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจากน้ำตาล   เช่น  น้ำหวาน     น้ำอัดลม ขนมหวาน รวมถึงผลไม้ที่มีรสหวานๆ   ถ้าต้องการรสหวาน สามารถใช้น้ำตาลเทียม ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์   น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม  รับประทานอาหารที่มีกากและเส้นใย เช่น ผัก

2. ยา      

รับประทานยา หรือฉีดยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ อย่าปรับขนาดยา  หรือทดลองซื้อยามารับประทานเอง อาจเป็นโทษต่อผู้ป่วย เนื่องจากได้รับยามากเกินไปหรือน้อยเกินไป

3. การออกกำลังกาย      

ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะกับสภาพร่างกาย

4. หมั่นตรวจสุขภาพ และตรวจเลือด     

เพื่อหาระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดอย่างสม่ำเสมอผู้ป่วยเบาหวานอาจมีระดับน้ำตาลขึ้นลงได้  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง คือ  อาหาร ยา และการออกกำลังกาย อาจจะต้องมีการปรับขนาดของยาตามระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการดื้อยาจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยา หรือเปลี่ยนชนิดยา การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ  จึงมีความสำคัญในการควบคุมโรคเบาหวานนอกจากนี้ยังมีโรคบางอย่างมักเกิดร่วมกับเบาหวาน เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง หากพบจะต้องรักษาควบคู่กันไปเพราะโรคเหล่านี้  เป็นตัวเร่งให้เส้นเลือดของผู้ป่วยตีบตันเร็วขึ้น

Shares: