สาเหตุของการมีระดับ ไขมันในเลือดผิดปกติ

ระดับไขมันในเลือดที่ตรวจวัด คือ

  1. ระดับโคเลสเตอรอลรวม (cholesterol) ค่าปกติ ควรน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
  2. ระดับแอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL-C) “ไขมันไม่ดี” ค่าปกติควรน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากมีจำนวนมากจะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคอัมพฤกษ์อัมพาต
  3. ระดับ เอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL-C) “ไขมันดี” เป็นโคเลสเตอรอลที่ถูกลำเลียงออกจากอวัยวะต่าง ๆ และผนังหลอดเลือดทำให้ลดการอุดตันของหลอดเลือด ค่าปกติควรมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
  4. ระดับไตรกลีเซอไรด์เปรียบเสมือน “ผู้ช่วยผู้ร้าย” หากมีปริมาณมากก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ค่าปกติควรน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากมีไขมันมากผิดปกติจะทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เมื่อเป็นมากขึ้น เลือดจะไหลผ่านไม่ดี เกิดเป็นก้อนอุดตันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด (coronary heart disease)

สาเหตุของการมีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ คือ การบริโภคอาหารที่มีปริมาณโคเลสเตอรอลสูง มีไขมันอิ่มตัวสูง ได้แก่ มันหมู, เนย, หนังสัตว์, ไข่แดง, เครื่องในสัตว์, และกะทิ และอาหารที่ทำให้ไตรกรีเซอไรด์สูง ได้แก่ แป้ง น้ำตาล ที่เกินความจำเป็น และการดื่มสุรา

การรับประทาน ผัก ผลไม้ (หวานน้อย) ที่มีกากใยสูง การออกกำลังกาย การพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียด จำกัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะช่วยควบคุมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้

Shares: