การเลี้ยงลูกด้วยขวดนม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกอ้วนมากกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง 3 เท่า

การเลี้ยงลูกด้วยนมขวด โดยไม่ให้ดื่มนมจากอกแม่นั้น ทำให้ลูกเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า การกินที่เกินกำหนด และนั่นจะเป็นพฤติกรรมที่ตามติดตัวพวกเขาไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ เพราะพวกเขาจะไม่มีการกำหนดในเรื่องของการกิน จนทำให้เกิดโรคอ้วนตามมา

ตรงข้ามกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น จะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมที่เรียกว่า หยุดกิน นั่นเป็นเพราะสารอาหารที่มีมากมายจากนมแม่ ทำให้ร่างกายของลูกได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและจะหยุดดื่มนมแม่โดยอัตโนมัติเมื่อร่างกายของเขาได้รับสารอาหารเพียงพอแล้ว พวกเขาจึงไม่เกิดความรู้สึกหิวตลอดเวลา ซึ่งต่างจากลูกที่ดื่มจากขวด จะเกิดความรู้สึกหิวตลอดเวลาเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

รู้อย่างนี้แล้วหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันเถอะครับคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลาย

Shares: