โรคพุ่มพวง หรือ โรคแพ้ภูมิตนเอง

โรคพุ่มพวง หรือ เป็นโรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune discase) ที่พบมากในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (ร้อยละ90) ปัจจุบัน ไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน สันนิษฐานว่าเกิดจาก พันธุกรรม ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีความผิดปกติของ ระบบภูมิคุ้มกัน การดำเนินโรคมีความหลากหลายในแต่ละบุคคล มีการกำเริบและสงบของโรคเป็นระยะ จุดมุ่งหมายของ การรักษาคือ ป้องกันการทำลายอวัยวะต่างๆโดยรักษาให้โรคสงบโดยเร็วและป้องกันการกำเริบของโรคโดยเกิดผลข้างเคียง จากการรักษาน้อยที่สุด กลไกการเกิดโรค เกิดจากมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ของเม็ดเลือดขาวชนิด T และ B Iymphocyte ส่งผลให้เกิดการสร้าง Autoantibodies ต้านทานเนื้อเชื่อของตนเองและเกิด immune complex ล่องลอยไปตามกระแสเลือดไปติดตามอวัยวะต่างๆ

นอกจากนั้นยังมีความผิดปกติของการกำจัด immune complex ส่งผลให้เกิดการอักเสบของอวัยวะและเส้นเลือด นำไปสู่การเกิดพยาธิสภาพในหลายอวัยวะ สำหรับแพทข์เวชปฏิบัติทั่วไปควรจะสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นได้, สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ ไม่รุนแรง, สามารถตรวจติดตามผู้ป่วยและสามารถตรวจหาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและส่งต่อแพทย์เฉพาะทางได้อย่าง เหมาะสม

สรุปโรคพุ่มพวง

โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE (Systemic Lupus Erythematosusคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยภูมิคุ้มกันของคน ๆ นั้นทำลายเนื้อเยื่อภายในร่างกายของตัวเองจนเกิดการอักเสบและสามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะได้ทั่วร่างกาย พบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในช่วงวัยเจริญพันธุ์

Shares: