พิษของเหล้าที่มีผลต่อตับ

อ้างอิง https://smart.servier.com/smart_image/cirrhosis-of-the-liver/

พิษของเหล้าจะมีผลให้เยื่อบุกระเพาะอาหารถูกทำลาย ซึ่งกรดในกระเพาะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นแผลในกระเพาะ จะก่อให้เกิดมีอาการเจ็บท้องหรืออ้วกเป็นเลือดได้

ตับอ่อน : เมื่อดื่มเหล้ามากๆ แอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นตับอ่อนทำให้หลั่งน้ำย่อยออกมามาก ส่งผลให้ตับอ่อนมีอาการอักเสบ มีลักษณะอาการเจ็บท้องอย่างหนัก ไข้สูง ในบางครั้งอาจมีอันตรายถึงตายได้

ตับ : ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญสำหรับการทำลายแอลกอฮอล์ เมื่อแอลกอฮอล์ไปสู่ร่างกายแล้ว จะถูกดูดซับเข้าลำไส้ แล้วส่งตรงไปยังตับเพื่อลาย เมื่อมีปริมารน้อยร่างกายก็ทนได้ แต่เมื่อมีปริมารมากเพิ่มขึ้นตับก็จะบวม มีไขมันไปแทรกตามเซลล์ของตับ เมื่อมีลักษณะนานเข้าจะมีผลให้กำเนิดโรคตับแข็ง ซึ่งจะมีลักษณะอาการน้ำคลื่นไส้ อ้วกเป็นเลือด แล้วก็บางทีอาจจะแปลี่ยนแปลงเป็นโรคมะเร็งตับได้ 

โทษของการดื่มเหล้ามีผลต่อร่างกายอย่างชัดเจน คนส่วนมากที่ดื่มเหล้าจะป่วยเป็นโรคตับแข็งเป็นส่วนใหญ่

Shares: