โทษของการดื่มสุราที่ส่งผลเสียต่อระบบประสาท

Image by Gerd Altmann from Pixabay

      โทษของการดื่มสุราที่ส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนั้น มากมายเหลือเกิน ในด้านสุขภาพร่างกายของมนุษย์นั้นเราไม่สามารถรับแอลกอฮอล์ได้มากมายขนาดนั้น จึงทำให้สาเหตุหลักส่วนใหญ่ในการเสียชีวิตของผู้ที่ดื่มสุรา ป่วยเป็นโรคตับ การดื่มสุราส่งผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จะส่งผลเสียอย่างแน่นอนกับระบบความจำ ระบบประสาท ระบบเลือด ความดัน และส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะในร่างกาย อย่างที่ได้กล่าวไปคือ ตับ พิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังส่งผลต่อสมองที่รุนแรงขึ้นหากดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย

1. โทษต่อสมองและระบบสารท ระบบประสาทส่วนปลาย จะทำให้เกิดการอักเสบ มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า เป็นอาการของเหน็บชา อาการทรงตัวเสียไป

2. เมื่อเริ่มดื่มสุราใหม่ๆ จะทำให้ระบบควบคุมการทำงาน จะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิก เมื่อดื่มสุรามากขึ้นจะเกิดอาหารมึนเมาง่วงนอน หลับหมดสติ

3. การเปลี่ยนแปลงในทางสมอง ทำให้ความจำเสื่อม, ความคิดเลอะเลือน เมื่อเป็นระยะนานขึ้นจะทำให้สมองเสื่อมทำให้การทรงตัวเสีย จะมีลักษณะการเดินไม่ตรงเมื่อ เอ็กซเรย์สมองจะพบว่าขนาดของสมองเล็กลง จะมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมบางครั้งจะเศร้าซึม หรือบางคร้ังจะมีประสาทหลอน ระแวงว่าจะมีคนมาทำอันตราย

Shares: