โรคหัวใจขาดเลือด Ischemic heart disease

Image by Gerd Altmann from Pixabay

โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากการตีบของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ หรือที่เรียกว่าหลอดเลือด โคโรนารี (Coronary artery) ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ลดลงหรือชะงัก ทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกเป็นครั้งคราว โดยที่ยัง ไม่มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้น เราเรียกอาการดังกล่าว ว่าโรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่เพียงพอ มักเป็นผลมาจากผนังหลอดเลือดมีไขมันมาเกาะ ซึ่งอาจ เป็นผลมาจากความเสื่อมของร่างกายตามวัย และโรคอ้วน

โรคนี้มักีอาการเริ่มแรกเมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป มักไม่พบในผู้ชายอายุต่ำกว่า 30 ปี หรือผู้หญิงอายุต่ำกว่า 40 ปี ที่ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนและพบในผู้ชายอ้วน และผู้หญิงอ้วน

คนอ้วนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ จะมีอาการปวดคล้ายมีอะไรมากดทับ หรือจุกแน่นที่ตรงกลางหน้าอก หรือ ยอดอก ซึ่งมักจะเจ็บร้าวมาที่ไหล่ซ้าย ด้านในแขนซ้าย บางคนอาจร้าวมาที่คอ ขากรรไกรหลัง หรือแขนขวา บางคนอาจรู้สึกจุกแน่นที่ลิ้นปี่ คล้ายอาการอาหารไม่ย่อย หรือท้องอืดท้องเฟ้อ ผู้ป่วยมักมีอาการเวลาออกแรงมากๆ หรือมีอารมณ์โกรธ ตื่นเต้น ตกใจ เสียใจ หรือเครียด หลังกินข้าวอิ่มจัด หรือเวลาเจออากาศเย็น บางรายอาจมีอาการใจสั่น เหนื่อยหอบ เวียนหัว คลื่นไส้

การรักษา

หากสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ ควรลดน้ำหนักและไปตรวจรักษาพบแพทย์ และถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง มีภาวะหัวใจวาย ช็อก หรือ หมดสติ ควรส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลด่วน หรือถ้าปวดอย่างรุนแรงก่อนส่งโรงพยาบาล ควรฉีดยาระงับปวด ก่อนส่งโรงพยาบาลและให้ออซิเจน

Shares: