ดอกอัญชัน Pea flowers

ลักษณะของดอกอัญชัน มีทั้งดอกซ้อนและดอกเดี่ยว (ดอกลา) ดอกอัญชันมีหลากหลายสีแต่ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสีขาว สีน้ำเงิน และสีม่วง สีชมพู แต่สีอื่นๆ ก็มีให้เห็นบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะชอบสีน้ำเงิน กับสีม่วง ดอกอัญชันนิยมนำใช้มาปลูกผม ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว คือดอกม่วงมีสารแอนโทรไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้น เป็นสารที่จะเปลี่ยนสีตามความเป็นกรดด่าง

Image by suxco from Pixabay

ถ้าหากสภาพออกมาทางด่างจะให้สีน้ำเงินเข้ม ถ้าหากสภาพออกไปทางกรดจะให้สีออกแดง สีจากดอกอัญชันนั้นนิยมนำมาแต่งในขนมต่างๆ รวมทั้งข้าวเหนียว เครื่องดื่ม อีกด้วย เช่น น้ำอัญชัน ทำข้าวเหนียวอัญชัน ทำขนมขนมชั้น ขนมเรไร ขนมขี้หนู ขนมน้ำดอกไม้ และยังสามารถทำให้ได้สีม่วง นอกจากเราจะใช้ดอกอัญชันแต่งสีผสมอาหารแล้ว

ประโยชน์ของดอกอัญชัน นั้นมีมากมาย ดีต่อสุขภาพ เพิ่มความสามารถในการมองเห็น เนื่องจากสารตัวนี้ไปเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดเล็กๆ เช่น หลอดเลือดส่วนปลาย การเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายทำให้กลไกที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้น เพราะมีเลือดมาเลี้ยงมาขึ้น ประโยชน์ของดอกอัญชันนั้นมีมากมาย ดีต่อสุขภาพ

Shares: