วิตามิน Vitamin

วิตามิน (Vitamin) มาจากคำว่า Vtล ซึ่งหมายถึงชีวิต กับคำว่า Amin ซึ่งหมายถึง สารประกอบเคมีหรือสารอินทรีย์ดังนั้น วิตามิน (Vitamin) จึงหมายถึง สารอินทย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ป็นปกติอยู่ได้ วิตามินร่างกายต้องการในปริมาณน้อย ไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายไม่สามารถขาดได้ ถ้าขาดะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆ

วิตามินมีหลากหลาย เราสามารถดูรูปภาพด้านล่าง ว่าอาหาร ผัก ผลไม้ ชนิดไหนบ้างที่มีวิตามิน

วิตามินเบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามสมบัติการละลาย คือ

1. วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fat soluble vitamins) เป็นวิตามินที่ร่างกายดูดซึมพร้อม กับการดูดซึมไขมัน เมื่อถูกดูคซึมข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไม่สามารถขับออกมาทางปัสสาวะ ถ้ร่างกายได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากไป จะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายดังนั้นวิตามินชนิดนี้จึงไม่ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน วิตามินกลุ่มนี้ ได้แก่วิตามินเอ (VitaminA) วิตามินดี (VitaminD) วิตามินอี (VitaminE) และวิตามินเค (Vitamink)

2. วิตามินที่ละลายในน้ำ (Watersoluble vitamins) วิตามินกลุ่มนี้ร่งกายจำเป็นต้อง ได้รับจากอพารทวัน ราขกายไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้ นื่องจากเป็นวิตามินที่ละลาย ได้ดีในน้ำ ถ้ร่างกายได้รับมากกินไปก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะ ได้แก่ วิตามินบีรวม (VitaminB complex)และวิตามินซี (VitaminC)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เราหวังว่า เว็บไซต์ Good Health Data จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี