ความสำคัญของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายมีความสำคัญสำหรับคนเราเป็นอย่างมากซึ่งในจุดมุ่งหมายและหลักการของการออกกำลังกายนั้นก็เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี ไม่ใช่การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันเพียงเท่านั้น

เมื่อเราได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ร่างกายของเราก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ทำให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีความสุขในชีวิตประจำวัน คนที่ออกกำลังกายจะดูหนุ่มกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย อย่างน้อยถึง 5 ปีเลยทีเดียว ส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นเราควรจะพักผ่อนให้มาก ไม่ควรจะเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายแต่ความจริงแล้วการออกกำลังกายจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคข้ออักเสบโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด และโรคกระดูกพรุน ที่สำคัญยังห่างไกลจากภาวะซึมเศร้า

สำหรับผู้ที่มีปัญหาว่า มีโรคประจำตัวไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายยังไง ควรใช้เวลา 20 ถึง 30 นาทีในการออกกำลังกายเบาๆ เพื่อลดความเสี่ยง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพให้ครบ 5 หมู่ ลดปริมาณอาหารไขมันและไขมันอิ่มตัว  หมู่ลดปริมาณอาหารไขมันและไขมันอิ่มตัว เกลือ น้ำตาล หากมีน้ำหนักเกินจะต้องลดปริมาณอาหารดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง ลดไขมันเพื่อให้มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน

คำแนะนำสำหรับผู้ที่คิดจะออกกำลังกาย

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ก่อนออกกำลังกาย ต้องมีการตรวจสอบร่างกายก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเพราะคนที่มีโรคประจำตัว จะมีโรคภัยไข้เจ็บซ่อนเร้นอยู่ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ

ผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บสามารถออกกำลังกายได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของแพทย์ และควรมีการตรวจสมรรถภาพทางกายด้วย

Shares: