ข้อควรระวังในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย

1. อายุ

ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแนะนำให้เริ่มจากการเดินแล้วค่อยปรับเปลี่ยนต่อไปอย่างช้าๆ แต่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแนะนำให้ออกกำลังกายได้ปกติแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากมีโรคประจำตัวควรออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยของตนเอง

2. เพศ

เพศหญิงมีความสามารถในการออกกำลังกายน้อยกว่าเพศชายเพราะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าและความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่าต้องคำนึงถึงแพร่ด้วยทุกครั้งก่อนออกกำลังกาย

3. น้ำหนัก

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีรูปร่างอ้วนควรตรวจสภาพร่างกายให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังหรือโรคชนิดที่มีความรุนแรงผลกระทบต่อร่างกายต้องคำนึงถึงจุดนี้เสมอ

4. การทรงตัว

การทรงตัวและการเดิน ถ้าหากผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องนี้ ควรระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่มีการเดินหรือการวิ่งเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

5. โรคประจำตัว

ยาบางชนิดมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือด อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเป็นลมจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำขณะที่ออกกำลังกาย หรือมีการใช้ยากล่อมประสาทสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีอาการเครียดอาจทำให้ง่วงนอนขณะออกกำลังกายต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนอนนอนนอน

ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ดังนี้

  1. อาการเจ็บแน่นหน้าอก
  2. มีความดันโลหิตสูงขณะออกกำลังกาย
  3. มีการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ
  4. มีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม
  5. สภาพแวดล้อมสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  6. หลังจากรับประทานอาหารมื้อหลัก
Shares: