การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ควรเป็นการ ออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20-30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน ควรยึดหลักการออกกำลังกายดังนี้

1. ไม่ควรออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันควรออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายสนุกสนานรื่นรมย์ไม่เครียด

 2. ควรออกกำลังกายให้ครบทุกสัดส่วนของร่างกายและทุกข้อต่อของร่างกายควรออกกำลังกายในลักษณะราบเรียบสม่ำเสมอแทนการออกกำลังกายแบบรุนแรงและการกระตุกเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

 3. ควรออกกําลังกายทั้งสองข้างของร่างกายไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง

 4. ควรออกกำลังกายอย่างช้าๆไม่หักโหมพยายามเริ่มต้นทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยเพิ่มขนาดที่เหมาะสม

 5. ควรออกกำลังกายเป็นประจำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันพยายามทำทุกๆวันเพื่อให้เป็นนิสัย

 6. ไม่ควรกลั้นหายใจเป็นเวลานานหรือออกกำลังกายไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงทันที

 7. หลังออกกำลังกายอย่างเต็มที่ไม่ควรหยุดทันทีควรออกกำลังกายต่ออย่างช้าๆเป็นเวลา 5 ถึง 10 นแล้วจึงหยุดยกตัวอย่างเช่นการวอร์มร่างกายเบาๆ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]