ประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพช่วยส่งเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสามารถบริโภคได้ทั้งในคนปกติ และคนป่วย เพราะอาจลดความเสี่ยงในโรคที่อาจจะเกิดขึ้น หรือป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาหรือทำให้สุขภาพดีขึ้น การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือ

1) เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
2) เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
3) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
4) ลดความเสี่ยงต่อโรคลมปัจจุบัน
5) ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
6) ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่ออักเสบ ความเสื่อมเฉพาะจุดและโรคต้อกระจก
7) ลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ พากินสัน โรคหืดหอบโรคปอดและโรคที่เกิดจากความเสื่อมชนิดเรื้อรังอื่นๆ
8) พัฒนาการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพจะเห็นได้ว่า อาหารเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย แต่ความปลอดภัยด้านอาหารก็มีความสำคัญต่อการบริโภคด้วยเช่นกัน (อาหารสุขภาพ, 2558)

อ้างอิง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares: