อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศและทุกวัย ดังนั้นเรามาดูกันว่าอาหารสำหรับคนแต่ละวัย มีอะไรบ้างครับ

เด็กก่อนวัยเข้าเรียน (อายุ 1 – 6 ปี)
อาหารของเด็กวันนี้ได้แก่ ข้าวสุก เนื้อสัตว์ต่าง ๆ อาจใช้เมล็ดถั่วแทนเนื้อสัตว์ ไข่ เครื่องในสัตว์ น้ำนม ผักใบเขียว และผักอื่น ๆ ผลไม้สด และส้ม ไขมัน เช่น กะทิ น้ำมัน หมูอาหารเด็กในวัยนี้ควรเป็นอาหารอ่อน ๆ เคี้ยวง่าย

ผู้ใหญ่(อายุ 20 – 40 ปี)
ในวันหนึ่งต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยให้ได้สัดส่วนตามความต้องการของร่างกาย วัยผู้ใหญ่จะต้องการโปรตีน แคลเซียม น้อยลง แต่ยังต้องการธาตุเหล็กมาก

คนชรา(อายุ 60 ปีขึ้นไป)
วัยนี้ควรลดอาหารประเภทข้าว น้ำตาล และไขมันให้น้อยลง ให้กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และดื่มนมให้มาก หากมีปัญหาเกี่ยวกับนัยน์ตาฝ้าฟางควรกินผักสีเขียว

Shares: