ดัชนีน้ำตาล (Glycemic index ; GI)

            การเลือกรับประทานอาหารประเภทที่ให้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก นอกจากเราจะพิจารณาปริมาณฟรุกโทสและคาร์โบไฮเดรตในอาหารซึ่งเป็นค่าแสดงความหวานของอาหารชนิดนั้นๆเรายังมีความรู้เรื่องของดัชนีน้ำตาล (Glycemic index : Gi) เป็นการจัดลำดับอาหารคาร์โบไฮเดรตด้วย

เช่น มัน ขนมปัง ข้าว และเค้กต่างๆ มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยเพียงใด หลังจากที่เรากินอาหารชนิดนั้นๆ 1-2 ชั่วโมง

            อาหารที่มี GI สูง จะถูกดูดซึมได้เร็วกว่าอาหารที่มี GI ต่ำ และเป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูง

            อาหารที่มี GI ต่ำ จะถูกย่อยช้า จึงทำให้กลูโคสถูกปล่อยเข้าไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆ ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะขึ้นช้า

            ในการหาค่า G นี้ นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดของอาหารที่กินต่ออาหารที่ใช้อ้างอิงที่มีค่าคาร์โบไฮเดรตเท่าๆ กันกับอาหารที่กินคือ 50 กรัม อาหารที่ใช้อ้างอิงอาจจะเป็นขนมปังขาวหรือกลูโคสก็ได้ ผลของระดับน้ำตาลในเลือดของอาหารที่ใช้อ้างอิงถูกกำหนดค่าเป็น 100 ค่า G ของอาหารเปรียบเทียบกับค่าอาหารอ้างอิง 100

            ค่า < 55 = Gl ต่ำ

            ค่า 56-69 = GI ระดับกลาง

            ค่า 70-100 = GI สูง

            ตามทฤษฎีแล้ว การกินอาหารที่มีค่า GI ต่ำจะช่วยให้เซลล์ร่างกายใช้อินชูลินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเซลล์จะรับน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้น

            ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง เป็นผลให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและถ้าใช้อินซูลิน ก็จะช่วยลดความต้องการอินชูลินลงด้วย

https://www.honestdocs.co/table-of-glycemic-index-per-food-types
Shares: