วันนี้เรามาศึกษาทำความเข้าใจกับความหมายของ อาหารเพื่อสุขภาพ กันดีกว่าครับ

            อาหาร กับ สุขภาพ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก โรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้ร่างกายมีอาการทุรนทุรายหลายอย่างเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารด้วยส่วนหนึ่งด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เช่น เลือกรับประทานผักมากกว่าเนื้อสัตว์เลี่ยงที่จะบริโภคไขมัน แต่บางคนก็ทำจนเกินความพอดี ทำให้ขาดความสุขในการลิ้มรสชาติของอาหาร

            การรับประทานเพื่อสุขภาพ ไม่จำเป็นต้องอดๆ อยากๆ แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นทั่วโลก และมีมากมายหลายแนวคิด แนวคิดหนึ่งที่จะสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้คนไทย คือ Balanced Diet & Lifestyle หรือ กินอยู่อย่างสมดุลและวิถีการใช้ชีวิต หมายถึงการสะท้อนข้อคิดในการบริโภคอาหาร และการใช้ชีวิต ให้มีความสมดุลซึ่งกันและกัน

แนวคิดในการใช้อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ

                  แนวคิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในระยะหลังๆ มานี้คือ แนวคิดเรื่องการกลับสู่ธรรมชาดิ โดยเน้นอาหารจากธรรมชาติที่ได้จากพืช ได้แก่ อาหารมังสวิรัต , อาหารเจ , อาหารแมคโครไบโอติกส์ , อาหารชีวจิต , อาหารคลีน เป็นต้น

            อาหารเพื่อสุขภาพ คือ อาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมวดหมู่ ถูกสุขอนามัย และสอดคล้องกับความเป็นธรร่มชาติมากที่สุด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพ้น่าของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา

Shares: