อาหารแมคโครไบโอติกส์ (macrobiotics)

Image by Christine Sponchia from Pixabay

            อาหารแมคโครไบโอติกส์ macrobiotics มีพื้นฐานมาจากศาสนาเซน (Zen) ประสมประสานระหว่างแนวคิดหยินหยางแล้วก็แบบตะวันตก แมคโคไบโอติกส์ เป็นคำศัพท์ที่ใช่ในภาษากรีกโบราณ คือ การมีชีวิตที่ยืนยาว รวมทั้งสุขภาพบริบูรณ์ สาเหตุจากการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคสมัยใหม่ผู้คิดดันคำนี้เป็นผู้รู้ประเทศญี่ปุ่นชื่อ จอร์ ชอ โอซาว่า ซึ่งได้บอกคำจำกัดความคำนี้ว่า “การดำรงชีวิตของคนสุขภาพแข็งแรง”แมคโคร (macro) หมายความว่า กว้างขวาง หรือยิ่งใหญ่ ไบออส (bios) มีความหมายว่า ชีวิต รวมแล้วสื่อความหมายสามารถชี้แจงได้ว่า ถ้าหากกินอาหารให้ถูกแล้ว คนจะมีชีวิตที่ดี

แนวความคิดของแมคโคไบโอติกส์ เป็น การกินอาหารที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคน ซึ่งเป็นแหล่งรวมพื้นฐานของชีวิตซึ่งประสมประสานอยู่ในของกินธรรมชาติ แล้วก็ยังสามารถสร้างดุลยภาพให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีที่สุด

โภชนาการตามทางของแมคโครไบโอติกส์เน้นย้ำการได้รับสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ตามความจำเป็นของร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ คือนอกจากการได้รับสารอาหารที่ครบเช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน แล้วก็น้ำ แล้วยังเน้นการบริโภคของกินที่มีเส้นใย (Dietary fiber) ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสำหรับการขับถ่ายทำให้ระบบการย่อยอาหารและก็การขับถ่ายสมบูรณ์ ปกป้องโรคที่เกิดขึ้นกับลำไส้ การบริโภคอาหารตามวิถีทางแมคโครไบโอติกส์จะช่วยทำให้เราสุขภาพดี รวมทั้งมี ระบบการขับถ่ายที่ดี

Shares: