อาหารชีวจิต Homeopathic food (Consumption based on bio-organic foods) ชีวจิต มาจากคำว่า ชีวะ ที่หมายถึง ชีวิต หรือ ร่างกาย (Body) และคำว่า จิต ซึ่ง หมายถึง จิตใจ (Mind) ชีวจิต คือ ร่างกายและจิตใจ เป็นอาหารที่มีแนวคิดในเรื่อง สุขภาพแบบองค์รวมที่คัดแปลงมาจากอาหารแมคโครไบโอดิก จุดประสงค์หลักของชีจิตก็คือ ความสุขสมบูรณ์ทั้งกาย และจิตใจ โดยยึดเอาวิธี ปฏิบัติและความคิดในแนวธรรมชาติเป็นหลัก เป็นวิถีการดำรงชีวิต และการบริโภค อาหารที่สร้าง เสริมคุณภาพให้ใกล้เคียงรรมชาดิมากที่สุด และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยการนั่งสมาธิ

อาหารชีวจิต คือ อาหารชั้นเดียว อาหารที่คงสภาพตามธรรมชาติเดิมไว้มากที่สุด ไม่ต้องผ่านการ ปรุงแต่งมากมาย และคงรสชาติเดิมๆของอาหารไว้ให้มากที่สุด เช่น การบริโภคพืชผักสด รัญพืชไม่ขัดสี ผัก ผลไม้สดตามฤดูกาลไม่ผ่านการปรุงแต่ง พืชหัวไม่ปอก เปลือก ดื่มน้ำสะอาด ชาสมุนไพร น้ำผลไม้ งด เนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลา และอาหารทะเลบริโภคได้ เป็นครั้งคราว ควรงดเนื้อสัตว์ที่ย่อยยาก ได้แก่ เนื้อวัว หมู ไก ควรงดแป้งขัดขาว และผลิตภัณฑ์จากแป้งขัดขาวทุก ชนิด น้ำตาลฟอกขาว และผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลฟอก ขาวทุกชนิด ควรงดไขมันเลว คือ ไขมันอิ่มตัว ได้แก่ ไขมันจาก สัตว์ น้ำมันปาล์ม และกะทิ

ประโยชน์จากการรับประทานอาหารชีวจิต

1. เซลล์ต่งๆ ของร่างกายเสื่อมช้ลง ทำให้อายุยืน ผิวพรรณ ผ่องใส นัยน์ตาแจ่มใส ไม่พร่ามัว ร่างกายแข็งแรง รู้สึกเบา สบาย ไม่อึดอัด

2. ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกหมด ไม่มีสารพิษ ตกค้างเนื่องจากสารอาหารที่มีคุณค่าในพืช ผักสด ผลไม้ ช่วย ทำให้การขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ

3. ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินอาหารเป็น ปกติ

4. อวัยวะหลักภายใน (หัวใจ ไต ม้าม ตับ ปอด) และอวัยวะ ประกอบทั้ง ได้แก่ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี แข็งแรง ทำงานได้ปกติ มี สมรรถภาพสูง

5. ร่างกายสามารถต้านทานสารพิษต่างๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

แหล่งอ้างอิง : GSCI 2202 อาหารเพื่อสขุ ภาพ (Food for Health)

Shares: