อย่าตามใจปากลูก เพราะเด็กอ้วนนั้นต่อเสี่ยงโรค 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วนอย่างได้ไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะการรับเอาวัฒนธรรมการกินแบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย ผู้คนส่วนใหญ่จึงเกิดปัญหาโรคอ้วนมากขึ้นการไม่รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปส่งผลให้ร่างกายได้รับแคลอรี่สูงตามไปด้วย ซึ่งอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่สิวสูงส่วนใหญ่จะเป็นอาหารขยะและอาหารจานด่วนของชาติตะวันตกที่พวกเราชอบรับประทานกัน เด็กๆถูกปลูกฝังให้รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงตั้งแต่วัยเยาว์โตขึ้นจึงกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน

การเลี้ยงลูกด้วยนมขวดโดยไม่ให้ดื่มนมจากอกแม่นั้น ทำให้ลูกเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าการกินที่เกินกำหนดและนั่นอาจเป็นพฤติกรรมที่ติดตามตัวพวกเขาไปจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เพราะพวกเขาจะไม่มีกำหนดในเรื่องการกินจนเกิดโรคอ้วนตามมา

Image by Esther Merbt from Pixabay

ตรงกันข้ามกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นจะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมที่เรียกว่าหยุดกินนั่นเป็นเพราะสารอาหารที่มีมากมายจากนมแม่ทำให้ร่างกายของลูกได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและจะหยุดดื่มนมแม่โดยอัตโนมัติเมื่อร่างกายของเขาได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วลูกที่ดื่มนมแม่จะไม่รู้สึกหิวตลอดเวลาต่างจากลูกที่ดื่มนมจากขวดจะทำให้เกิดความรู้สึกหิวตลอดเวลาเพราะว่าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดพุงอันไม่ปรารถนานอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นการให้อาหารแก่ลูกก่อนอายุ 5 เดือนเนื่องจากการให้อาหารแก่ลูกก่อนอายุ 5 เดือนแทนการให้ดื่มนมนั้นจะทำให้เกิดการสร้างไขมันในร่างกายของลูกมากกว่าการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อทำให้เขาแข็งแรงในอนาคตจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกอ้วนตั้งแต่ยังเล็กซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดในการเลี้ยงดูลูกเพราะเท่ากับเรากำลังสร้างพื้นฐานความอ้วนให้กับลูกตั้งแต่ยังแบเบาะและจะส่งผลให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุสั้นลงเพราะเกิดโรคต่างๆมากมายจากการเป็นคนอ้วน

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดพุงที่กล่าวมากรรมพันธุ์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอ้วนกรรมพันธุ์คือการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกรวมถึงโรคทางกรรมพันธุ์บางชนิดไม่เว้นแต่โรคอ้วนหากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งเป็นคนอ้วนเรารูปจะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากพ่อแม่อ้วนทั้งคู่ลูกมีโอกาสเป็นคนอ้วน 100% กรรมพันธุ์จากพ่อแม่นั้น ส่งผลให้พันธุกรรมของโลกมีการสะสมไขมันส่วนเกินเช่นเดียวกับพ่อแม่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นอาจเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการศึกษาวิจัยใหม่พบว่าพันธุกรรมอาจไม่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนของลูกสิ่งที่น่าสนใจก็คือ การที่พ่อแม่เป็นโรคอ้วนมักจะส่งผลให้ลูกเป็นโรคอ้วนเช่นเดียวกันเด็กผู้หญิงจะอ้วนเหมือนแม่มากกว่าเด็กผู้ชายแม้ว่าพ่อจะผอมก็ตามแต่ในบางกรณีที่พ่อเป็นคนอ้วนแต่แม่เป็นคนผอมกับพบว่าลูกมีโอกาสอ้วนน้อยมาก

โรคอ้วนที่ได้รับการสร้างพื้นฐานตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่จึงกลายเป็นคนอ้วนโดยสมบูรณ์แบบทั้งนี้ทุกอย่างเกิดมาจากการเลี้ยงดูด้านการรับประทานอาหาร  การปลูกฝังการรับประทานอาหารด้านการออกกำลังกายหากเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราเป็นคนอ้วนในอนาคต ก็ควรให้เขาหยุดการกินตามใจปากและหันกลับมาให้พวกเขารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เป็นโรคอ้วนในอนาคต

Shares: