โควิดกลับมาอีกครั้งแล้ว เราไม่รู้ว่าใครติดหรือไม่ติด แม้แต่ตัวเองยังสงสัยเลยว่าติดหรือยัง หากเราติดเราจะทำอย่างไร มีทุนรักษาไหม อย่างแรกเราต้องเตรียมตัวเราก่อน ดูแลตัวเองก่อนเตรียมตัวให้พร้อมก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด19

ที่มา: กรมควบคุมโรค

สำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมาทำงาน ดังนี้

1) ขอให้เดินทางโดยรถยนต์ หากต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ให้ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง งดเว้นการรับประทานอาหาร

2) หากสามารถ work from home ที่จังหวัดนั้นๆ ได้ จะช่วยลดการแพร่เชื้อจากการเดินทางข้ามจังหวัด

3)หากจำเป็นต้องกลับมา ให้ work from home และกักตนเอง 14 วัน

หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งจนท. โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหมายเลข 1422

Shares: