เตรียมตัวให้พร้อมก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด19

โควิดกลับมาอีกครั้งแล้ว เราไม่รู้ว่าใครติดหรือไม่ติด แม้แต่ตัวเองยังสงสัยเลยว่าติดหรือยัง หากเราติดเราจะทำอย่างไร มีทุนรักษาไหม อย่างแรกเราต้องเตรียมตัวเราก่อน ดูแลตัวเองก่อนเตรียมตัวให้พร้อมก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด19

ที่มา: กรมควบคุมโรค

สำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมาทำงาน ดังนี้

1) ขอให้เดินทางโดยรถยนต์ หากต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ให้ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง งดเว้นการรับประทานอาหาร

2) หากสามารถ work from home ที่จังหวัดนั้นๆ ได้ จะช่วยลดการแพร่เชื้อจากการเดินทางข้ามจังหวัด

3)หากจำเป็นต้องกลับมา ให้ work from home และกักตนเอง 14 วัน

หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งจนท. โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหมายเลข 1422

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เราหวังว่า เว็บไซต์ Good Health Data จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี