โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery DiseaseCAD/Coronary Heart Disease: CHD) เกิดจากการเกาะของคราบไขมัน (Plaque) ภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและอุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสเลือด

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease) โรคเบาหวาน เป็นตัวการที่จะเร่งให้มีการเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกายรวมทั้งเมื่อหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจหมดสภาพจาก โรคเบาหวาน ประกอบกับการมีไขมันในเลือดสูง ก็จะทำให้มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลให้เกิด โรคหัวใจขาดเลือด แต่ว่าแม้เส้นเลือดกำเนิดตัน ก็จะเกิดอาการ กล้ามเนื้อหัวใจตาย ในคนไข้ โรคเบาหวาน บางราย กล้ามเนื้อหัวใจมีการทำงานน้อยกว่าปกติ คือ มีการบีบตัวน้อยกว่าปกติสาเหตุจาก เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ จากโรคเบาหวาน ซึ่งจะทำการรักษาได้ยาก 

การดูแลและรักษาที่เหมาะสมที่สุดเป็น การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหัวใจ เป็นอุปสรรคสำคัญมากอีกประการหนึ่งของผู้เป็นโรคเบาหวาน คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจจะไม่มีการแสดงอาการผิดปกติ ซึ่งจะชี้ว่าเป็นโรคหัวใจให้เห็นก่อน 

ตัวอย่างเช่นลักษณะของการเจ็บหน้าอก อันเป็นอาการพื้นฐานของคนเจ็บโรคหัวใจทั่วๆไป ฉะนั้นผู้เป็น โรคเบาหวาน บางรายบางทีอาจจะแสดงอาการครั้งแรกด้วยอาการที่ร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจล้มเหลว ทำให้หมอวินิจฉัยโรคได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งบางทีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Shares: