โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

จังหวะเลือดออกในสมอง
อ้างอิง https://smart.servier.com/?s=Stroke
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
อ้างอิง https://smart.servier.com/?s=Stroke

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุดของโรคทางระบบประสาทและเป็นสาเหตุของการตาย และความพิการในประเทศไทย ถ้าเป็นเกี่ยวกับโรคนี้แม้จะรอดชีวิต ก็มักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเส้นเลือดตีบหรืออุดตัน และชนิดเส้นเลือดแตก โดยทั่วไป จะพบผู้ป่วยที่เป็นชนิดเส้นเลือดตีบหรืออุดตันบ่อยกว่าชนิดเส้นเลือดแตก

คนอ้วนหรือคนปกติที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง จะมีอาการของโรค คือ พูดไม่ชัด พูดไม่ออก พูดไม่เป็นคำ แขนขาอ่อนแรง มีอาการชา ขยับเขยื้อนไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งซีกของร่างกาย มีอาการตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น มองเห็นเป็นภาพสะท้อน คล้ายมีม่านบังตา ปวดศรีษะรุนแรง เวียนศรีษะ มึนงง เสียการทรงตัว

คนอ้วนที่เป็นโรคเบาหวาน ความดัน รวมทั้งโรคหัวใจ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แต่ถ้าหากป้องกันไม่ให้ความดันสูง หรือต่ำ คงระดับความดันอยู่ในระดับที่พอเหมาะ จะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ โดยการรักษาน้ำหนักของตนเองไม่ให้อ้วนจนเกินไป เพราะฉะนั้นเรามาดูแลสุขภาพของเราให้น้ำหนักอยู่ในระดับมาตรฐานดีกว่า เพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

Shares: